Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:32 28/11/2018  

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

TRƯỜNG MN HOA MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                Huế , ngày 25  tháng 06  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp Công dân của trường mầm non Hoa Mai

 

          Căn cứ Luật tiếp Công dân ngày 25/11/2013;

          Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp Công dân”;

          Căn cứ điều 16, điểm 4 Điều lệ trường mầm non, ban hành ngày 13 tháng 02 năm 2014 về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Quyết định số 3278/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cấp nhà, trụ sở làm trường học cho trường mầm non Hoa Mai;

Căn cứ Thông báo số 630/PGD&ĐT-TTHC ngày 22 tháng 06 năm 2018 về lịch tiếp Công dân của phòng GD&ĐT thành phố Huế;

Căn cứ nội dung họp của Hội đồng sư phạm nhà trường,

Trường mầm non Hoa Mai thông báo lịch tiếp Công dân như sau:

1. Lịch tiếp:

Ban giám hiệu nhà trường sẽ sắp xếp và giải đáp mọi vấn đề liên quan giữa nhà trường – Gia đình – Xã hội định kỳ hàng tháng như sau:

Sáng thứ ba tuần thứ 1 và tuần thứ 3;

Chiều thứ sáu tuần thứ 2 và tuần thứ 4.

Nếu trùng vào ngày lễ hoặc đi công tác sẽ tiếp Công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

2. Địa điểm:

Phòng sinh hoạt chuyên môn trường mầm non Hoa Mai, số 46 Đống Đa – Phường Phú Nhuận , thành phố Huế.

3. Thời gian:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 8 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 16 giờ đến 17 giờ 00.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

-BGH;                                                                           

-Các bộ phận, đoàn thể và 28 lớp;

-Lưu VT.

 

                                                         Tôn Nữ Lục Hà

Số lượt xem : 260

Các tin khác