Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:28 28/11/2018  

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở, năm học 2018 - 2019

            PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:     /TB-MNHM

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở, năm học 2018 - 2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

24

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

   

1

Phòng học kiên cố

24

- 2.197,6 m/trẻ

2

Phòng học bán kiên cố

 

- 0

3

Phòng học tạm

04

- 323,3/trẻ

4

Phòng học nhờ

 

- 0

III

Số điểm trường

01

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

7.652m2

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

520m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

172.71m2

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

56,8m2

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

11,12m2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

18,29m2

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

79,5m2

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

28

Số bộ/nhóm (lớp): 01

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

- 01 máy chiếu

- 01 máy tính xách tay

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

25 cái

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

20

 

3

Máy phô tô

0

 

5

Catsset

24

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

21

 

7

Đồ chơi ngoài trời

23 loại

 

8

Bàn ghế đúng quy cách

Bàn: 363 cái; ghế: 1085 cái.

 

9

Thiết bị khác…

   

..

…..

   

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

3

 

29

 

0,36

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

         

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu-điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh )

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

x

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

   

                  Huế, ngày 05 tháng 9 năm 2018

                                                                                     Hiệu trưởng

                   

                                                                                                                          

Số lượt xem : 484

Các tin khác