Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:27 28/11/2018  

Công khai chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2018 -2019

            PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:     /TB-MNHM

 

 

THÔNG BÁO

          Công khai chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2018 -2019

  Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

 

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

864

0

         

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

0

         

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

0

         

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

   

56

153

209

234

212

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

           

3

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

858

 

56

153

209

234

206

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

864

 

56

153

209

234

212

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng BĐTT

864

 

56

153

209

234

212

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

             

1

Số trẻ cân nặng bình thường

836

 

50

140

187

220

200

2

Số trẻ suy dinh dưỡng TNC

28

 

6

12

16

12

6

3

Số trẻ chiều cao bình thường

828

 

48

138

186

218

198

4

Số trẻ suy dinh dưỡng TTC

36

 

8

14

17

14

8

5

Số trẻ thừa cân - béo phì

65

 

6

12

24

32

42

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

864

 

56

153

209

234

212

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

     

209

     

2

Chương trình giáo dục Mẫu giáo

       

209

234

212

                   
                   

 

Huế, ngày  05  tháng  9  năm 2018

                                                                                         Hiệu trưởng

Số lượt xem : 418

Các tin khác