Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Trang trí phòng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.