Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''