Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 10:28 27/02/2014  

KHỐI NHÀ TRẺ LỚN

   
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
Tổ nhà trẻ lớn có 5 lớp: Từ Nhà trẻ Lớn 1 đến Nhà trẻ Lớn 5. Được biên chế  13 giáo viên, trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%

Tổ trưởng: Lê Thị Vời

Phụ trách chung Khối Nhà trẻ Lớn và Nhỡ, GVCN lớp NTL4

Lĩnh vực phụ trách: Chăm sóc - Nuôi dưỡng

Tổ phó: Hồ Thị Dạ Thảo

                                     

 

   

Lĩnh vực phụ trách: Khối phó ; Cơ sở vật chất của khối                                                                            

Điện thoại: 0983761700

Email:

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đoàn Kim Anh

01237 393515

 
 GVCN NT Lớn 1  
2 Nguyễn Lê Thu Thảo 0773491932     
3 Lê Thị Thu Trúc 0919098009     
4 Nguyễn Kiều Nhi 0945315014   GVCN lớp NT L2  
5 Tống Thị Lai Thạnh

01696 834611 

   
6 Nguyễn Thị Minh Tâm

0902 434767 

GVCN lớp NT L3

 
7 Hồ Thị Minh Hương

0979 042366 

   
8 Lê Thị Vời

0949 211867 

 GVCN lớp NT L4

 
9 Phan Thị Thiên Thư  0935391511    
10 Phạm Thị Châu Loan 0977002552     
11 Hồ Thị Dạ Thảo

0983761700 

 GVCN lớp NT L5  
12 Phan Thị Kim Cúc 0909428755     
13 Nguyễn Thị Minh Thu 0374713781     
         
         
         

Số lượt xem : 4746