Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 07:45 14/12/2016  

Phó hiệu trưởng 2

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Phước Duyên
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng (01/12/2016)
Email:  ntpduyen1982@gmail.com
Điện thoại:  01229581488
Trình độ CM:  Đại học mầm non

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách khối nhà trẻ.
- Công tác tổ chức và CS-ND nhóm trẻ 18-24 tháng tuổi và 25-36 tháng tuổi.
- Công tác CSVC khối nhà trẻ.

Số lượt xem : 3163