Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 07:45 14/12/2016  

Phó hiệu trưởng 2

Họ và tên:  Nguyễn Thị Phước Duyên
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng (01/12/2016)
Email:  ntpduyen1982@gmail.com
Điện thoại: 02343823017
Trình độ CM:  Đại học mầm non

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách khối nhà trẻ.
- Công tác tổ chức và CS-ND nhóm trẻ 18-24 tháng tuổi và 25-36 tháng tuổi.
- Công tác CSVC khối nhà trẻ.

Số lượt xem : 3435