Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 07:45 14/12/2016  

Phó hiệu trưởng 2

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Phước Duyên
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng (01/12/2016)
Email:  ntpduyen1982@gmail.com
Điện thoại:  01229581488
Trình độ CM:  Đại học mầm non

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách khối nhà trẻ.
- Công tác tổ chức và CS-ND nhóm trẻ 18-24 tháng tuổi và 25-36 tháng tuổi.
- Công tác CSVC khối nhà trẻ.

Số lượt xem : 3159