Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ảnh hoạt động

 • image001

 • Luuniem LH ke chuyen tai HM

 • KechuyenNuoc Anh

 • Cờ thành tích cao nhất Hội thi GV dạy gioi cấp thành phố 2016-2017

 • anh ra mat ban ttnd nky 2014 2016

 • ban tt hoi cmcc truong mn hoa mai 2014 2015

 • doan kiem tra lien nganh tp kiem tra dau nam 2014 2015 3

 • hoa mai nhat toan doan

 • nhan co dvi xs hoi thi gv gioi captp 2014_1

 • khanh thanh be boi truong mn hoa mai

 • lanh dao tham quan be boi mn hoa mai

 • hoa mai tham gia lh baica khongquen 2014

 • chao mung ky niem 22 12 2014

 • nhay

 • co ke chuyen

 • choi the

 • tap the tai thailand 2015 n

 • doan cbqlgd ky anhha tinh_1

 • chao co buoi sang

Các mục ảnh khác